Jesus-krisen

10 10 2007

RTL, der ejes af den tyske mediekoncern Bertelsmann, har stoppet et tv-spot, der fremstiller Jesus som en overvægtig, whisky-drikkende og dameglad festabe. I Belgien havde den stærkt højreorienterede, katolske organisation “Belgien og Kristendom” anlagt sag mod RTL ved den belgiske jury for etik i reklamer, da man anså det for blasfemisk. Protesten har fået opbakning fra den katolske kirke i Belgien. En talsmand for kirken udtaler: “At se en »billig« Jesus opføre sig som en tilbagestående og selvoptaget teenager overskrider grænsen for det rimelige. Man bør have et minimum af respekt for næstens tro”.

Det er ikke første gang, man ser “hensyn” til religiøse idiosynkrasier veje tungere end ytringsfrihed. Tilbage i 1970’erne fik protester fra den katolske kirke Kulturministeriet til at trække filmstøtte, der ellers var bevilget, tilbage. Filmen var som bekendt Jens Jørgen Thorsens Jesus-film. Da Thorsen senere udsmykkede en offentlig mur – en bestillingsopgave – med et portræt af den korsfæstede med erigeret lem, fik Transportministeren billede malet over. Da Carsten Jensen i Politiken skrev, at Jesus var til “øl, fisse og hornmusik”, opsagde ministeren Trafikministeriets abonnement.

Er det ikke på tide statsministeren træder i karakter og fordømmer denne vedvarende religiøse knægtelse af ytringsfriheden? Hvor længe skal vi finde os i, at kristne fundamentalister skal bestemme, hvad vi må sige og mene om deres profet?

Hvor er Flemming Rose, når vi har brug for ham?


Handlinger

Information

19 responses

10 10 2007
Lotte

Problemet er bare, at der er en anden profet der fylder mere i det landskab pt. Dertil kommer, at vi for længst har vænnet os til, at Kristus kan man lave satire over som man vil. Jeg erindrer jesussandalerne som Coop trak tilbage for et par år siden, man måtte (tilsyneladende) ikke jokke rundt på hans hellighed.

Personligt undrer jeg mig lidt over, at man ikke bare NYDER at have et stort gudsbillede. Jeg mener, det er en reduceret gudsforestilling med en forestilling om, at Gud ikke kan tåle lidt gas. Et par sandaler med Jesus i bunden, det betyder vel, at man er båret af Jesus, ikke sandt?
Jeg kan i hvert fald ikke få øje på nogen som helst andre tolkninger…

Jeg har, sammen med min familie, overvejet at massefremstille t-shirts med div. religiøse hoveder på. Problemet er bare, at der er en enkelt, vi ikke tør portrættere, Og så længe det er sådan, så skal vi nok ikke regne med at nogle ministre render rundt og leger Flemming Rose.

10 10 2007
Claus Krogholm

Der er kristne fundamentalister, som har dræbt læger og bombet abortklinikker. De har truet med at bombe biografer, der viste Martin Scorseses “The Last Temptation of Christ”. Så der er ting, fundamentalister tilsyneladende er enige om, uanset tro. Det er bare mere bekvemt, hvis det er de “andre”, der er problemet.
Det, det handler om her, er hykleri. Ytringsfriheden er åbenbart kun ukrænkelig, hvis det ikke er kristne, der vil krænke den.
Det sagt, så må man virkelig være svag i sin tro, hvis lidt satire eller et par sandaler må bekæmpes med så stærke besværgelser.

10 10 2007
Torben Sangild

Det, det handler om her, er hykleri. Ytringsfriheden er åbenbart kun ukrænkelig, hvis det ikke er kristne, der vil krænke den.

For hvem dog? Jeg tror ikke du kan kalde Jyllands-Posten for kristne fundamentalister. Eller satiretegnerne, for den sags skyld. Så hos hvem ligger egentlig hykleriet?

10 10 2007
stokbro

Der ligger vel den tilkendegivelse i det Claus skriver, at alle var hurtigt oppe på barikaderne, da nogle muslimer herhjemme marcherede fredeligt imod det, de oplevede som blasfemi. I mellemøsten kogede det sædvanen tro over (men sammenlign engang menneskemængderne i Tyskland før og omkring Hitlers magtovertagelse med menneskemængderne i de muslimske lande. Der er nogle påfaldende ligheder, synes jeg). Jeg tror man reagerede så hurtigt herhjemme i dagspressen, fordi der var tale om islam. Islam er blevet frygtens religion her i vesten. Men når så den katolske kirke, eller et andet kristent samfund, formår at begænse ytringsfriheden, så udebliver reaktionen næsten fuldstændig. Det er vel det, der ligger i hykleriet? Og ja, så kan vi da godt spørge efter, hos hvem hykleriet ligger?

10 10 2007
Claus Krogholm

Netop. Jeg har ikke sagt, at Jyllands Posten eller satiretegnerne er kristne fundamentalister. Hykleriet går på, at man reagerer, når muslimer kræver deres tro respekteret, men ikke når katolikker eller andre kristne gør det. Så det ser ud til, at ytringsfrihed vejer tungere end Islam, men mindre end kristendom.

10 10 2007
Lotte

Øh, er der nogen der vil give mig et eksempel på kristne, der brænder ambassader af, springer bygninger i luften, tager gidsler der missionerer i Afghanistan, har dødstraf til homoseksuelle etc.

Der er RET stor forskel på, hvorledes de forskellige religioner forsvarer deres tro.

Og nej jeg forsøger IKKE at opstille et forsvar for, at der ikke tages afstand fra den idiotiske forestilling den katolske kirke i Belgien læner sig op af. Summa summarum, der er ingen pave i denne verden, der opildner til vold. Deeet kan man ikke ligefrem sige gælder tilsvarende for imamer – verden over. Den bevidsthed er naturligvis i langt de fleste mennesker sind efter 9/11.

Det VIRKELIGE hykleri består i, at vi finder os i det – hvad enten det handler om kristendom eller islam eller….. At ikke MANGE flere står sammen på tværs af ALLE religioner og råber vagt i gevær for friheden, freden og kærligheden, det undrer mig MEGET……

10 10 2007
Lotte

Ps. Men i øvrigt er det rigtig sejt, at du har givet den overskriften Jesuskrisen. Den er vist helt ny 😀

10 10 2007
Claus Krogholm

Man kan ikke tale så kategorisk om, hvordan forskellige religioner forsvarer deres tro. Der kan være forskelle på, hvordan religiøse forsvarer deres tro. USA har en præsident, der er erklæret kristen. Han har et politisk bagland, der er ganske overbeviste om, at de handler som rettroende kristne. De har kaldt krigen mod terror et korstog. De brænder ikke ambassader, fordi de har krydsermissiler og B-2 bombefly.
Men det er slet ikke det, der var min pointe. Det var – som Stokbro også er inde på – at man bruger ytringsfrihedens ukrænkelighed som alibi, når det handler om muslimers tro, men forbliver tavse når det gælder kristnes tro. Det er hykleri – eller dobbelttænkning om man vil.

10 10 2007
Lotte

Man kan ikke tale så kategorisk om, hvordan forskellige religioner forsvarer deres tro.
Jo, det kan man sagtens. Spørgsmålet er om, det er klogt eller om konklusionerne er korrekte. Og hvem der er ansvarlig for at billedet ser sådan ud i medierne/den kollektive bevidsthed anno 2007.

Men du har ret i, at det er dobbelttænkning. OG det af samme grund, at det undrer mig at ikke flere protesterer….

10 10 2007
Claus Krogholm

Nej, det kan man altså ikke. En religion kan ikke forsvare sin tro, det kan alene dens udøvere – de religiøse. En religion kan slet ikke have en tro.

10 10 2007
Lotte

😀
Det er altså ikke det jeg mener/mente.

Jeg tænkte LANGT mere fundamentalt. Man kan tale om lige præcis det man vil. Det var en halv joke på ytringsfriheden, som jeg ikke fik foldet yderligere ud, og så lod jeg mig “provokere” af at du skrev: Man KAN ikke…

Den var ikke meget længere…

I øvrigt er jeg enig. Kun troens udøvere har en stemme….selve religionen har et trospotentiale, og jeg mener på det bestemteste at der er stor forskel på den ene og den anden og den tredje tros trospotentiale tro. Men lad nu DET ligge….

11 10 2007
Claus Krogholm

Begrebet “trospotentiale” er for interessant til at lade det ligge, fordi det vel netop er en forestilling om islams trospotentiale, der ligger til grund for den almene opfattelse af islam i disse år. Ser man det i et større, historisk perspektiv, så må man vel også se kristendommens trospotentiale som grundlaget for korstogene, inkvisitionen, udslettelsen af hele folkeslag i Syd- og Nordamerika osv. Det er også kristendommens trospotentiale, der ligger til grund for den kristne højrefløj i USA, som har haft stor indflydelse på den amerikanske udenrigspolitik under Bush og dermed krigen mod terror. Den kristne højrefløj har talt om et nyt korstog – og gjorde det længe før 11. september. Det kan godt være, at kristne ikke brænder ambassader af eller bruger selvmordsbomber, men det skyldes nok snarere at man har andre teknologier til rådighed.
Så jeg har egentlig svært ved at se, der er nogen særlig stor forskel på den ene eller den anden religions trospotentiale. Forskellen på vesten og (Mellem)østen er ikke religionernes trospotentiale, men oplysning og sekularisering. Kristendommen er ikke et drys bedre end islam, men den sekulære oplysning har langt større betydning i vesten og det har gjort at religioners trospotentiale har langt mindre gennemslagskraft. Hvis kristendommens trospotentiale i dag forekommer svækket for så vidt angår fundamentalisme og fanatisme, så skyldes det ikke kristendommen selv, men den oplysningstænkning der har præget Europa i snart 300 år.
Tror jeg.

11 10 2007
Lotte

Claus, du taler om troen udkast. Den menneskelige perception, en politisk receptionshistorie. Det gør jeg ikke.

Man kan bilde alle de troende noget på ærmet om troens grundsætninger, og man kan bilde nogle af de troende alt på ærmet om troens grundsætninger, men man kan ikke bilde alle de troende alt på ærmet om troens grundsætninger.

Tilbage står et religiøst fundament, som overordnet er bestemmende for troens udøvelse.

Skriftløse folks religioner har et mere løst fundament, og dermed et bredere trospotentiale end jødedom, kristendom og islam har.

Det gamle testamente er en fodnote til Det ny Testamente. Det udgør ikke et fundament for kristendommen, men er et supplement som kristne fanatikere gennem tiderne har botaniseret voldsomt i.

Det årlige antal af kristent motiverede mord på abortlæger kan sammenlignes med det daglige antal islamisk motiverede ”æresdrab”.

Udslettelsen af folkeslagene i Nord og Sydamerika skyldtes primært sygdomme, ikke religiøse dogmer. Udslettelsen af indianerne var ikke en religiøs beslutning, du får det til at ligne et folkedrab.

Debatten udsprang af forholdet til ytringsfrihed, og her kan man notere sig hvad det nye testamente hævder at Jesus sagde: ”Den som taler ilde om Menneskesønnen, ham vil det blive tilgivet”. (Mattæus 12,32.)

Tilsvarende Koranen om Muhammed:
Men de som taler ilde om Allahs sendebud, vil få en smertelig straf. (Sûra 9:61) A.S. Madsens udgave.

Hvis man skal sammenligne skal udgangspunktet være sammenligneligt..

Potentialet for oplysning og sekularisering er åbenlyst forskelligt i islam og kristendommen.

Kristendommen voksede ikke bare ud af den jødiske messianisme, men også af den græske rationalisme, og sætninger som: ”at give Gud, hvad Guds er, og kejseren hvad kejserens er, samt: ”mit rige er ikke af denne verden”, har næppe været uden betydning for at demokratiet blev rodfæstet i den kristne kulturs
Kultursfære.

Den islamiske terror rettes gerne mod vantro togpassagerer, nødhjælpsarbejdere og journalister, mens krigen mod terror er nødt til at være langt mere selektiv i sine drab, for at vinde tilslutning i kristne kredse.

Gadens parlament i USA har omtrent samme militære midler til rådighed som gadens parlament i Libanon, men Jens Jørgen Thorsens film om Jesus medførte ikke nedbrændte ambassader (måske fordi nyheden ikke blev spredt til Teheran og Damaskus?)

DU har selvfølgelig stadig ret i udgangspunktet, der er tale om dobbelttænkning, det ændrer imidlertid ikke ved, at jeg mener det er helt forståeligt, at folk er mere bange for islams potentiale end kristendommens, eller jødedommens sekulariserede.

OBS. Jeg er IKKE fortaler for, at nogen OVERHOVEDET skal lægges for had eller tilsvarende, min interesse går KUN på at lave en ordentlig sammenligning og måske skære ind til det ben, hvor forklaringen på den eksponentielt voksende frygt muligvis skal findes. Jeg TROR (bemærk jeg ikke skriver VED, hævder eller påstår med ufravigelig sikkerhed) at rigtig mange mennesker mener, at (ytrings)friheden har fået en sygdom, vi ikke har noget immunforsvar imod. Folket reagerer (naturligt) med frygt. Det er skruen uden ende. Jeg VED imidlertid, at løsningen IKKE er at vi undertrykker debatten og gemmer den i politisk korrekthed. Særligt IKKE de intellektuelle. DE er forpligtet langt mere end så mange andre. Den sidste står for egen regning og er mit syn på, hvordan man som bedre stillet (uddannelsesmæssigt) også BØR bruge sit talent til oplysning, udredning og ikke mindst refleksion til fælles bedste.

11 10 2007
Claus Krogholm

“Den, som ikke er med mig, er imod mig; og den som ikke samler, spreder (…) Den, der taler et ord imod Menneskesønnen, ham vil det blive tilgivet; men den, der taler imod Helligånden, ham vil det ikke blive tilgivet, hverken i denne verden eller i den kommende.” (Mattæus 12: 30-32). Ytringsfrihed, heh?
Den “eksponentielt voksende frygt” skyldes nok i højere grad det billede af islam, vi får formidlet gennem medierne end nogen dybere indsigt i, hvilke dogmer der ligger til grund for islam respektive kristendommen.
At krigen mod terror er nødt til at være selektiv i sine drab, “for at vinde tilslutning i kristne kredse”, skyldes ikke kristendommen, men sekulariseringen.
Historisk set er der begået lige så mange drab og grusomheder i kristendommens navn som i islams. Hvis man endelig skal tale om forskelle i religioners trospotentiale, så er det måske mere givtigt at skelne, som Jan Assman gør, mellem de polyteistiske religioner og de monoteistiske. De religioner, der kun accepterer en sand gud, er langt mindre tolerante over for afvigende opfattelser end de, der opererer med flere guddomme.
Mener du, at det er værre, når gadens parlament brænder ambassader i Libanon, end når en kristen præsident i USA beordrer bombninger i Irak og Afghanistan? For ofrene gør det nok ikke den store forskel, om de bliver dræbt af et kristent krydsermissil eller en islamisk selvmordsbombe.

11 10 2007
Lotte

Claus mit første citat fra matthæus havde ikke til hensigt at udelade noget. Det havde til hensigt at illustrere hvor sammenligningerne står stærkest, hvis man vil frem til en forståelse af, hvorfor mange mennesker tænker, som de gør. Den vestlige verden har tradition for at man godt kan grine af og med(?) Jesus. Det har den islamiske verden ikke tradition for. Alene det burde da vække til bekymring OG forståelse for, hvorfor frygten styrer anno 2007….

Historisk set er der begået lige så mange drab og grusomheder i kristendommens navn som i islams.

Ja enig. Men igen. Min kommentar havde ikke til hensigt at bortforklare kristendommens historie men igen at opstille et forsøg på at forstå, hvorfor folk/mange mennesker ligger under for frygt. Inklusive mig selv. Kunne ikke drømme om at lave et portræt af profeten Muhammed. Ikke fordi jeg IKKE respekterer muslimers tro, men fordi jeg frygter ideologien islam.

Ville DU turde at tegne Muhammed og lægge ham på denne blog?

Mener du, at det er værre, når gadens parlament brænder ambassader i Libanon, end når en kristen præsident i USA beordrer bombninger i Irak og Afghanistan.

Ja selvfølgelig. Det er det der skaber den manglende forståelse. Der ER forskel i folks bevidsthed, det er da indlysende. Det ene er forhåndenværende – det andet vedhåndenværende. Og jeg tror ikke, det tjener noget formål at tale om, hvorfor de (sekulariserede) kristne er lige så slemme. Hvad skulle det tjene til fordel for?
At vi alle er nogle idioter? Det er vel indlysende?

Jeg føler trang til lige at gentage mig selv:

Jeg er IKKE fortaler for, at nogen OVERHOVEDET skal lægges for had eller tilsvarende, min interesse går KUN på at lave en ordentlig sammenligning og måske skære ind til det ben, hvor forklaringen på den eksponentielt voksende frygt muligvis skal findes. Jeg TROR (bemærk jeg ikke skriver VED, hævder eller påstår med ufravigelig sikkerhed) at rigtig mange mennesker mener, at (ytrings)friheden har fået en sygdom, vi ikke har noget immunforsvar imod.

Igen, der var tale om et forsøg på at forklare, hvorfor mennesker tænker og frygter som de gør.

11 10 2007
Claus Krogholm

Lad mig henvise til en af mine yndlingstegneserier: Jesus & Mo – der så vidt vides aldrig har haft nogle problemer:

Jesus & Mo

(Det blev et link, da jeg ikke kan få lagt et billede ind i en kommentar)

Den vestlige tradition for, at man godt kan gøre grin med sin religion, er ikke så gammel. Men lad os engang vende den om? Hvor længe har du frygtet den islamiske ideologi? Har det ikke noget at gøre med, hvordan islam er blevet formidlet til os gennem medierne i de senere år? Tidligere i dag så jeg en interessant udsendelse på tysk tv. Man så en folkemængde, umiskendeligt mellemøstlig, der jublede i gaderne, da de hørte om 11. september. Bagefter så man den samme folkemængde, men nu filmet fra en anden vinkel. Pludselig var de ganske få, og rundt om dem gik en betragtelig større folkemængde rundt, ganske upåvirkede.
Jeg synes, Michael Moore har en ganske god pointe i Bowling for Columbine. Det er ikke antallet af våben, der er årsag til volden i USA. I Canada er der lige så mange våben pr. indbygger, men kun en brøkdel af volden. Forskellen på USA og Canada er, hvordan medierne formidler. I USA er medierne langt mere fokuseret på frygt og det, vi “bør” være bange for. Derfor går vi rundt og er bange for noget, vi aldrig bliver konfronteret med.

11 10 2007
Lotte

Den vestlige tradition for, at man godt kan gøre grin med sin religion, er ikke så gammel, men gammel nok til at have bragt Vesten milevidt foran den islamiske.
At fastholde muslimer i den gudfrygtige formørkelse, som den spanske inkvisition var udtryk for, går anno 2007 i brede kredse for at være respekt. Om jeg fatter det….

Nuvel… men det er altså samme respekt som blev tilkendt dem, der år 1600 brændte Giordano Bruno i Rom.

Du behøver ikke at frygte ret meget for din egen røv, og det gør jeg heller ikke, men millioner af mennesker lever i frygt for at støde islamiske tabuer, også i Europa, også i Danmark… for de er født som muslimer.
Ovennævnte ”respekt” har dog givet diverse islamister blod på tanden, så også ikke-muslimer i Vesten indenfor de sidste årtier er blevet afkrævet at efterleve islamiske dogmer.

Se hvad Stokbro skrev længere oppe:

”I mellemøsten kogede det sædvanen tro over (men sammenlign engang menneskemængderne i Tyskland før og omkring Hitlers magtovertagelse med menneskemængderne i de muslimske lande. Der er nogle påfaldende ligheder, synes jeg”

Om jeg fatter at ikke flere kæmper deres globale sag imod religion og anden dogmatisk tænkning.

Abdel Rahman al-Rashed, saudisk journalist i London sagde:
”Det turde være en kendsgerning, at ikke alle muslimer er terrorister, men det er lige så sikkert, og umådelig smertefuldt, at næsten alle terrorister er muslimer.
http://www.arabnews.com/9-11/?article=32&part=2

Mange betragter det som en kendsgerning at muslimer generelt – og stigende grad – er mere anlagt for terrorisme, og hvis man ikke søger en holdbar årsagsforklaring bag dette forhold, strander forsøget i at identificere terrorismen ved overfladen, hvorved enhver muslim bliver mistænkeliggjort. Ligger der også en konspiration bag det forhold?

Måske er den islamiske terrorisme en løgn på linie med Zions vises protokoller, måske er den produktet af en konspiration blandt journalister VERDEN over?

Nej, sådan ser min verden ikke ud. Fra min pol undres jeg dagligt over f.eks. folkemængden, den massive verdensomspændende undertrykkelse af mennesker verden over. I islams navn – i NOGEN religions navn. Og så undres jeg over, hvor let det er at sidde her og tale om konspiration og potentiel terror på dansk grund. Vores problem er forsvindende lille. Om overhovedet eksisterende. I det store billede.

Afslutningsvis vil jeg siger, at jeg er taknemmelig over ikke at behøve at blive konfronteret med et saudisk regime, eller et Pakistansk, eller Tyrkisk, eller Iransk eller…..Jeg er taknemmelig for at være, hvor jeg er. I forholdsvis tryghed uden noget religions snærende bånd. Trods alt.

11 10 2007
Lotte

Kom lige i tanke om dem her:

12 10 2007
Jesuskrisen og terror-trends « Eksistens

[…] og terror-trends I forbindelse med en debat her, hvor Klaus Krogholm lancerer det udmærkede ord Jesuskrisen, indgår et citat af den saudiske […]

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s
%d bloggers like this: