Ytringsfriheder

28 04 2009

Det er okay at lave satiriske tegninger af andre religioners profeter. Hvis der er nogen, der føler sig krænket, så er det bare ærgerligt. Ytringsfriheden er ukrænkelig og kan ikke gradbøjes.

Det er ikke okay at fejre Danmarks nye statsminister med et tilbud på fadøl og flæsk. Så truer Venstres Landsorganisation med advokat og sagsanlæg, hvis ikke statsministerens portræt bliver fjernet fra annoncen.

Så ytringsfrihed kan alligevel gradbøjes.

Reklamer
Det frie valg

25 04 2009

Store østersølaks indeholder så meget dioxin, at det overskrider EUs regler for, hvad der må bruges som menneskeføde. Laksen må derfor ikke sælges i Danmark. Men de må gerne eksporteres til fx Ukraine, hvor grænseværdierne for dioxin ikke er så skrappe. Det har vor liberale fødevareminister Eva Kjer Hansen givet fiskerne lov til. Adspurgt om det ikke er dobbeltmoral, at forbyde fisken i Danmark, men tillade at den eksporteres til Ukraine, svarer ministeren, at de ukrainske forbrugere selv bør have lov til at bestemme, hvor meget dioxin de vil konsumere i form af østersølaks. Det er en sand liberal holdning. Men bør danske forbrugere så ikke have samme frie valg, lyder følgespørgsmålet til ministeren. Nej, som ansvarlig minister kan Eva Kjer Hansen ikke tillade at danske forbrugere risikerer at indtage mere dioxin end fagkundskaben finder forsvarligt.

Kan vi heraf udlede, at ministeren betragter de ukrainske forbrugere som mere oplyste og ansvarlige end de danske, således at man trygt kan overlade det frie valg til ukrainerne, mens danskere stadig har brug for en liberal ministers formynderiske opsyn?