Pavlovs hunde gør igen

28 10 2009

Så kom det frem, at en gruppe amerikanske muslimer i Chicago forberedte et terrorangreb mod Jyllandspostens domicil i Viby og havde planer om at dræbe Flemming Rose og Kurt Westergaard. Dybt alvorlige, men næppe overraskende nyheder. Lige siden Muhammed-krisen flammede op, er vi blevet forberedt på, at Danmark efter de famøse tegninger er kommet i islamistiske ekstremisters søgelys.

Skønt vi altså har været forberedt på, at det blot var et spørgsmål om tid, så giver danske politikere ikke desto mindre udtryk for bestyrtelse over nyheden. Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti udtaler, at han er chokeret over terrorplanerne mod Jyllandsposten. Nu er det vel få, der som Dansk Folkeparti har belært os igen og igen, at det er lige netop den slags, vi kan forvente af de muslimske fanatikere. De kommer med bomber og terror mod vores demokratiske fundament: ytringsfrihed. Men åbenbart tror Dansk Folkeparti ikke på deres egen retorik. Hvorfor ellers blive chokeret, når deres værste anelser tilsyneladende viser sig at være sande. Eller det er måske bare Peter Skaarup, der forsøger at hykle sig til lette point hos kernevælgerne.

Dansk Folkepartis hykleri er heller ikke nogen nyhed. Værre er det, at partiet nu igen benytter lejligheden til at kræve terrorloven strammet. Ifølge Politiken vil Dansk Folkeparti nu genfremsætte et forslag om, at personer, der har ytret sig “demokratifjendtligt” skal kunne nægtes indrejse i Danmark, samt give politiet mulighed for at scanne hele boligblokke og foranstalte øget videoovervågning. Både Socialdemokraterne og Venstre er indstillet på at få undersøgt om PET skal have yderligere midler og beføjelser.

Der har ikke været succesfulde terrorangreb på Vesteuropa siden bomberne i London 2005. At FBI og PET nu i samarbejde har afsløret et muligt terrorangreb i planlægningsfasen, vidner om at det internationale terrorberedskab fungerer. Ikke desto mindre ser vi politikere, der reagerer som pavlovske hunde på nyheden og straks kræver stramninger. Uden at kende sagen i detaljer, uden at vide hvordan det lykkedes at afsløre planerne, er der politikere, som mener at vide, at den nuværende lovgivning ikke er vidtgående nok. Man har med held afværget et muligt terrorangreb. Hvis den lov, hvormed man har afværget det, ikke er vidtgående nok, hvad er det så en mere vidtgående lov skal “beskytte” os mod? Er det så andet end især et partis ønske om at kunne kontrollere og overvåge bestemte befolkningsgrupper endnu mere, end det allerede er tilfældet i dag?

Heldigvis er der også de, der maner til besindighed. Tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste, Hans Jørgen Bonnichsen, udtaler: “Et af terrorens mål er at få politikerne til at overreagere og indskrænke friheden. Og politikerne hopper på limpinden hver gang. Det er i bund og grund at gå terroristernes ærinde.” Som bekendt er der politikere, der helst så Bonnichsen holdt sin mund. Det er muligt, det er vores stålsatte vilje til at forsvare ytringsfriheden, der har gjort os til potentielle mål for terrorangreb. Det er dog ikke ensbetydende med, at folk som Bonnichsen kan, skal og bør udtale sig om hvad som helst. Taknemmelighed over, at vi har ytringsfrihed, kommer bedst til udtryk, hvis vi holder kæft.

Det er vel derfor, Peter Skaarup udtrykker chok over nyheden om terrorplaner mod Jyllandsposten. I virkeligheden kommer nyheden meget belejligt for Dansk Folkeparti. Så bliver der lejlighed til at gentage øvelsen, hvor vi trænes til at reagere som Pavlovs hunde.

Roll over. Play dead. Good dog. Og stem for stramningerne.

Reklamer