Om æres- og trafikdrab

17 10 2007

Nye tal viser, at danskerne dagligt bruger 100.000 timer på at holde i kø. Det svarer til 16.000 fuldtidsstillinger i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft. Hvis man tror svaret er at bygge flere veje, så tager man fejl. I hvert fald viser forskning, at jo flere veje man bygger, jo mere trafik får man. Jo flere og bedre veje, jo længere er vi parat til at køre mellem hjem, arbejde og indkøb. Og det fører til flere biler. Samtidigt viser anden forskning, at partikelforurening fra bilerne kræver 10 gange så mange døde som trafikken i sig selv.

Svaret synes indlysende. I stedet for at anlægge flere motorveje så skal man satse på den kollektive trafik. Det kniber bare med den politiske vilje til at gøre det indlysende. Privatbilisme er en hellig ko, det kræver mere end almindelig politisk mod at gøre noget ved.

Vi tager som noget helt selvfølgeligt afstand fra en religion, der bifalder æresdrab. Men vi accepterer tilsyneladende uden videre, at 4-5000 mennesker dør hvert år, fordi privatbilismen er blevet en sekulær religion, hvis dogmer ikke må anfægtes. Set udefra må det forekomme lige så uforståeligt og forkasteligt, som æresdrab forekommer os.

Blot en tanke.

Reklamer
Hvad sker der med os mænd? IV

10 09 2007

Lidt meta: En af de søgninger, der kan føre til denne blog er: “Mænd er idioter”. Nærmere bestemt den lille serie, der går under overskriften: Hvad sker der med os mænd? Den oprindelige anledning var Carlsbergs seneste reklameføljeton og den forrige landskamp mod Sverige. Der viste sig at være stof til mere – og nu er der så nok engang blevet anledning til at følge op.

Der findes en række unge mænd, der nok kan gøre sig fortjent til betegnelsen “idioter”. De ynder at gøre vejene mere end almindeligt usikre ved at køre med høj fart og aldeles uden omtanke. Ikke nok med det. Nu er det tilmed kommet på mode at filme sine trafikforseelser. En ung mand skruede rattet af sin bil, mens han kørte med høj hastighed på motorvejen. En anden kørte med 140 km/t gennem en by. Begge episoder blev filmet og derpå lagt på nettet. Ikke alene er disse idioter totalt ansvarsløse og helt uden respekt for andres liv og helbred. De er åbenbart tilmed så stolte af deres idioti, at de synes det bør offentliggøres.

Det er i sig selv slemt nok – og gør måske betegnelsen idiot utilstrækkelig. Men det er slet ikke nok. Disse unge mænd nøjes ikke med offentligt at prale med deres forseelser. De vedlægger billeder af sig selv og deres bil med tydelig nummerplade. Om det er i anerkendelse af, at politiet er arbejdsmæssigt hårdt belastet, skal være usagt. I hvert fald behøver politiet ikke gøre andet end at køre ud til delinkventen. Beviserne har idioten jo allerede sørget for.

Her gik man og troede, at det bare var en talemåde. Men der er faktisk nogen, der er dummere end politiet tillader.

Om solskin og solskinner

6 08 2007

Så er den gal igen. Solen skinner og der er undtagelsesvis sommer i Danmark. Og skinner solen så slår skinnerne sig. Sol og varme betyder forsinkede eller aflyste tog. Den slags skal naturligvis dækkes af de nationale tv-medier. TV2 Nyhederne har et indslag i sin udsendelse kl. 19. En solforsinket passager får lov til at erklære: “Jeg er træt af DSB!” Sådan. Så er den sag vist sat på plads. Nationen er bekræftet i en af de mest fastgroede fordomme. DSB kan ikke finde ud af at køre tog om sommeren, fordi der er for varmt. Det går heller ikke om efteråret, for så er der nedfaldne blade på skinnerne. Om vinteren er den helt gal, for så falder der sne. Typisk DSB.

Hvorfor vil TV2 så gerne have bekræftet den fordom? Årsagen til forsinkelser og aflysninger er jo ganske enkelt den, at ansvarlige politikere i årtier har forsømt at udbygge, ja, endda blot at vedligeholde den offentlige trafiks infrastruktur. Penge til flere motorveje, ja tak, penge til nye skinner, nej, det er der vist ikke råd til.

TV2 gør sig til velvilligt talerør for den fejlagtige opfattelse, at det er DSB, der bærer ansvaret for forsinkelser og aflysninger. Det er naturligvis i orden, at man gør opmærksom på, at der er udbredt utilfredshed med tingenes tilstand, men det er overhovedet ikke i orden, at man undlader at sætte sagen ind i den rette sammenhæng. Bevares, man taler om gamle skinner og at det kan være farligt, hvis togene kører for hurtigt gennem solkurver. Men det er simpelthen dårlig journalistik, at man ikke placerer ansvaret der, hvor det rettelig hører hjemme: på Christiansborg, hos regeringen og transportministeren. Man kunne få den tanke, at TV2 bevidst holder de ansvarlige fri af deres ansvar og i stedet bekræfter den gamle fordom: det er typisk DSB. Er der mon nogen på TV2, der gerne vil tækkes regeringen?

IC4

10 07 2007

Det har været lidt af en hvid elefant, men nu er der i det mindste ét IC4-tog på skinnerne. Der er tale om såkaldt overvåget prøvekørsel mellem Århus og Aalborg. IC4 er, som det nok er de fleste bekendt, allerede flere år forsinket og der kommer angiveligt til at gå en rum tid endnu, før det bliver sat ind i fast drift – og endnu længere tid før samtlige 83 togsæt er klar. Så det må hellere være ventetiden værd.

Det er det! Jeg har haft lejlighed til at køre med IC4-toget. Ganske vist kun på en kort strækning, så min vurdering må tages med visse forbehold. Men det var en god oplevelse.

Den første oplevelse er allerede når toget nærmest svæver ind på stationen. IC4 er et umådeligt smukt tog. Den italienske oprindelse fornægter sig ikke i togets design (ligesom den italienske herkomst manifesterer sig – på mere negativt facon – i de mange produktionsforsinkelser). IC4 er designet af Pininfarina, der bl.a. også designer Ferrari. Billeder yder ikke toget retfærdighed. Det skal ses på skinner. Elegancen fortsætter indvendigt, hvor designet er en opdatering af den funktionelle stil fra IC3-togene (se mere om IC4s design her). Og så er der lyden. Da IC3 kom for 20 år siden, var de støjsvage i sammenligning med de gamle tog. Sammenlignet med IC4 forekommer de nu ret støjende. Og endelig er der så selve køreoplevelsen. Som sagt, så synes IC4 nærmest at svæve på skinnerne – i hvert fald der, hvor skinnerne er i orden, hvilket de jo langt fra er overalt. Men engang ad åre, når skinnenettet er renoveret og IC4-togene er køreklar, så får den æstetiske oplevelse af togrejsen et tiltrængt løft.

Lyder ovenstående som et reklameskrift fra DSB, så skyldes det måske at jeg efterhånden er dødtræt af at høre alle mulige brokke sig over DSB. Det er blevet noget ganske selvfølgeligt, at man giver DSB skylden for alle problemer med togdriften i Danmark, uagtet at DSB hverken har ansvaret for skinnernes tilstand eller at Ansaldo Breda arbejder på italiensk. Da der for en stund var sommer i juni, og togene derfor kørte med forsinkelser, kommenterede en ung mand med den efterhånden udslidte kliché: “Det kommer åbenbart bag på DSB, at det bliver varmt om sommeren!” Nej, det gjorde det faktisk ikke. DSB havde flere dage i forvejen advaret om, at der kunne opstå forsinkelser og havde derfor udsendt en nødkøreplan. DSB var velforberedte, men det er åbenbart en så indarbejdet refleks, at alle problemer med togdrift automatisk udløser udsagn a la: “Det er også typisk DSB”.

DSB kan uden tvivl blive bedre til mangt og meget, men den til tider skandaløst ringe togdrift skyldes først og fremmest, at der ikke er politisk vilje til at investere i moderne og velfungerende kollektiv trafik. Det er ellers det helt indlysende svar på en hel række af problemer: bilkøer på indfaldsvejene til alle større byer, parkeringsproblemer, CO2-udslip osv. Men der er åbenbart mere politisk prestige i at anlægge flere motorveje og bygge broer.

Jeg kan ikke hidse mig op over, at IC4-togene er forsinkede. Der er langt større skandaler i den kollektive trafik. Men jeg glæder mig til at se IC4 fast på skinnerne. Der er en dansk tradition for at hylde toget. H.C. Andersen og Johannes V. Jensen var begge begejstrede skildrere af dette modernitetens fremmeste symbol. Jeg skal ikke gøre mig til deres lige, men blot konstatere, at med IC4 får vi det smukkeste tog i verden.